XVII Wielkopolska Wystawa Owczarków NiemieckichOPATÓWEK koło Kalisza - 09.06.2018Formularz zgłoszenia psa
REGISTRATION FORM / MELDESCHEINRasa / Rasse / Breed Owczarek niemiecki krótkowłosy / Deutscher Schäferhund Stockhaar / German Shepherd Dog Short-haired - FCI - 166

Owczarek niemiecki długowłosy / Deutscher Schäferhund Langstockhaar / German Shepherd Dog Long-haired - FCI - 166

Maść / Colour / Farbe czarna podpalana / black and tan
czarna / black
wilczasta / wolf-grey

Płeć / Sex / Geschlecht            PIES /MALE / Rüde            SUKA / FEMALE /Hündin

Nazwa psa i przydomek hodowlany / Dog name, Kennel name / Hundename Nazwa / Dog name
Przydomek / Kennel name
Przydomek pisany przed nazwą psa/suki / Kennel name before Dog name

Tytuły, wyszkolenie / Titles / Titel
SchH1
SchH2
SchH3
IPO1
IPO2
IPO3
FH1
FH2
RH1
RH2

Nr rodowodu / Pedigree No / Zuchtbuch-Nr.

lub w przygotowaniu (tylko zarejestrowane w ZKwP / polish dogs only)
Uwaga! Kopię rodowodu należy przesłać e-mailem (wwon@zapis.org.pl) (Jeder Antrag muss eine Kopie der Pedigree, ist obligatorisch.)
Numer rodowodu PKR wymagany jest dla wszystkich psów, oprócz psów z klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzieży i młodych psów, gdzie dopuszczalna jest opcja "w przygotowaniu".

Nr rejestracyjny w oddziale ZKwP / Branch registration No (Polish dogs only) (np. 12345 / XVII / 05)
/ /
Uwaga ! Numer rejestracyjny jest wymagany dla każdego psa zarejestrowanego w ZKwP. Zgłoszenia bez nr rejestracyjnego NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.

Nr chip lub nr tatuażu / Chip No - tatoo no / Chip No            Potwierdzam / I agree
Uwaga! Numer chipa/tatuażu jest wymagany dla każdego psa. Zgłoszenia bez podania danych NIE ZOSTANĄ PRZYJĘTE.

Klasa / Class / Klasse
potwierdzam wybór klasy / accept class    
Uwaga ! Zgłaszając psa/sukę do klasy championów należy przesłać e-mailem (wwon@zapis.org.pl) kopię dyplomu, zaś do klasy użytkowej kopię certyfikatu użytkowości wydanego przez Zarząd Główny ZKwP. Zgłoszenia bez ww. załączników zostaną przesunięte do klasy otwartej. Psa można zgłosić tylko do jednej klasy.
Copy of Champion/Working certificate please send by email. Entries without them would be moved to Open Class. One dog can be only in one class.

Data urodzenia / Date of birth / geworfen am : :

Rodzice / Name of parental dog / Eltern Ojciec / Father / Vater
Matka / Mother / Mutter

Hodowca / Breeder / Züchter Imię i nazwisko:

Właściciel, adres / Owner and contact data / Eigentümer Imię / Forname / Vorname: Nazwisko / Surname / Name:
Kod pocztowy / Post Code / PLZ: Miejscowość / City / Wohnort: Kraj / Country / Staat:
Ulica, nr domu / Street, no / Straße:
współwłaściciel / Co-Owner:
Telefon / Phone number / Telefon-Nr.:

Adres email / E-mail contact / E-Mail Proszę podać tylko jeden adres. Podanie prawidłowego adresu e-mail jest warunkiem otrzymania automatycznego potwierdzenia wysłania zgłoszenia oraz potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. / Please write one e-mail adress only (REQUIRED)

Proszę powtórzyć adres e-mail celem weryfikacji jego poprawności. / Please repeat e-mail adress.


Zgłaszający / Oświadczenia: Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są prawdziwe. Oświadczam, że mam opłaconą składkę członkowską w ZKwP za 2018 rok. Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie w.w. danych do celów organizacji wystawy. Oświadczam, że będę przestrzegał regulaminu wystaw ZKwP, uiszczę opłatę za psa niezależnie od jego doprowadzenia do oceny.
Dog Show will be conducted due to Polish Kennel Club regulations. I agree to pay the dog show fee neverthless the dog will be presented at the show or not.

Imię i nazwisko zgłaszającego / Signature
v 07052018